Voorwaarden GCB-fonds

Voorwaarden
In tegenstelling tot de voorwaarden van de meeste regionale en nationale fondsen zijn de voorwaarden van het GCB-fonds laagdrempelig. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien:
– De organisatie een maatschappelijke of culturele bijdrage levert aan het dorp Bornerbroek;
– Het een lokaal, duurzaam project betreft;
– Het project ten goede komt aan een brede doelgroep binnen de lokale gemeenschap;
– Er een duidelijk doel is voor de besteding van de donatie;
– Deze voorzien is van een offerte, bij voorkeur en indien mogelijk van Bornerbroekse bedrijven;
– Deze uiterlijk de 2e vrijdag van september binnen is;
– Het een eenmalige bijdrage betreft;
– Men na uitkering van de eenmalige bijdrage de voortgang van het project zelf kan bekostigen en;
– Een eventueel toegekende donatie dient besteed te worden aan het in het aanvraagformulier vermelde project. Hier kan men niet van afwijken.

Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien:
– Het een commercieel project betreft
– u voor uzelf iets wilt waarmaken ( bijvoorbeeld een studiereis of sportprestatie)
– Het project een religieuze of politieke doelstelling heeft
– Er wordt gevraagd naar een vergoeding van kosten voor de dagelijkse gang van zaken.

Indien u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor verduidelijking mailen naar info@glazencafebornerbroek.nl

Procedure
Na de deadline voor inschrijving wordt door een donatiecommissie beoordeeld of het verzoek aan de voorwaarden voldoet. Wanneer uw aanvraag positief wordt beoordeeld, komt uw aanvraag in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Of de financiële ondersteuning ook daadwerkelijk aan uw organisatie wordt toebedeeld, hangt af van het aantal aanvragen en het ingezamelde bedrag.

De donatiecommissie zal alle aanvragers uiterlijk eind september een beoordeling toezenden.

Het Glazen Café Bornerbroek behoudt zich het recht om aanvragen alsnog goed te keuren ondanks het niet volledig voldoen aan de voorwaarden. Tevens behoudt de stichting zich het recht om aanvragen af te wijzen, hoewel de aanvraag aan de beschreven voorwaarden voldoet. Het Glazen Café Bornerbroek behoudt zich daarnaast het recht om schrijnende gevallen voorrang te verlenen boven initiatieven die niet-schrijnend zijn.

 

Contactpersonen
Heeft u vragen? Stuur deze dan naar info@glazencafebornerbroek.nl of neem contact op met één van de volgende personen:

Inschrijvingen:
Danny Koel 06-48179433
Pim Scholten 06-81569747
Stijn Kamphuis 06-13498932

Radio/DJ’s:
Sander Zwijnenberg 06-30476810

Veilingitems:
Bart Schroten 06-51863445

Praat mee Jouw bericht op tv

Sponsoren Alle sponsoren