Voorwaarden

Voorwaarden
In tegenstelling tot de voorwaarden van de meeste regionale en nationale fondsen zijn de voorwaarden van het GCB-fonds laagdrempelig. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien:
– De organisatie een maatschappelijke of culturele bijdrage levert aan het dorp Bornerbroek ;
– Het een lokaal, duurzaam project betreft;
– Het project ten goede komt aan een brede doelgroep binnen de lokale gemeenschap;
– Er een duidelijk doel is voor de besteding van de donatie;
– Het een eenmalige bijdrage betreft en
– men na uitkering van de eenmalige bijdrage de voortgang van het project zelf kan bekostigen.

Een wordt niet in behandeling genomen indien:
– Het een commercieel project betreft
– u voor uzelf iets wilt waarmaken ( bijvoorbeeld een studiereis of sportprestatie)
– Het project een religieuze of politieke doelstelling heeft
– er wordt gevraagd naar een vergoeding van kosten voor de dagelijkse gang van zaken

Indien u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor verduidelijking mailen naar bovenstaand adres.


Inschrijving GCB-fonds
Inschrijven is al mogelijk. Dit kunt u doen door naar http://www.glazencafebornerbroek.nl/doelen/aanmelden te gaan en daar zo volledig mogelijk het aanvraagformulier in te vullen. Uw aanvraag dient uiterlijk 15 september 2017 binnen te zijn.

Procedure
Na de deadline voor inschrijving wordt door een donatiecommissie beoordeeld of het verzoek aan de voorwaarden voldoet. Wanneer uw aanvraag positief wordt beoordeeld, komt uw aanvraag in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Of de financiële ondersteuning ook daadwerkelijk aan uw organisatie wordt toebedeeld, hangt af van het aantal aanvragen en het ingezamelde bedrag.

Het Glazen Café Bornerbroek behoudt zich het recht om aanvragen alsnog goed te keuren ondanks het niet volledig voldoen aan de voorwaarden. Tevens behoudt de stichting zich het recht om aanvragen af te wijzen, hoewel de aanvraag aan de beschreven voorwaarden voldoet. Het Glazen Café Bornerbroek behoudt zich daarnaast het recht om schrijnende gevallen voorrang te verlenen boven initiatieven die niet-schrijnend zijn.

Wat mag u van ons verwachten
Stichting Glazen Café Bornerbroek zal net als voorgaande jaren een lang feestweekend organiseren met activiteiten voor verschillende doelgroepen uit Bornerbroek. Het hele weekend zal in het teken staan om samen met Bornerbroek zo veel mogelijk geld op te halen, met de 4 DJ’s als aanjagers van de inzamelingsactie.

Wat verwachten wij van u:
Om de inzamelingsactie tot een succes te maken, hebben we wel de betrokkenheid van de organisaties nodig waarvoor we geld inzamelen. Meehelpen met het organiseren van het evenement vragen we niet, maar we verwachten wel betrokkenheid en medewerking in de vorm van:

  • Uitleg van de aanvraag op de radio en tv. Er wordt voorafgaand aan het evenement een item opgenomen welke tijdens het Glazen Café Bornerbroek wordt uitgezonden op radio en TV. Hierover wordt contact met u opgenomen om een datum af te spreken;
  • Het aanbieden van een item voor de veiling.
  • Aanwezigheid bij de opsluiting op Woensdag 13 December, aanvang 20.00
  • Aanwezigheid bij de uitreiking van de cheques op zondag 17 December, aanvang 18:30;
  • Langskomen met uw organisatie bij Café Brockie,
  • Loten verkopen voor of tijdens het Glazen Café Bornerbroek, dit in overleg met de organisatie
  • Indien mogelijk, de aanvraag voorzien van een offerte

Praat mee Jouw bericht op tv

Dank je wel! En u snel de tv aan om te zien of je berichtje ook echt voorbij komt.
 

Sponsoren Alle sponsoren